2011/01/03

Ledjet go ohcamin www.sapmi.se? Dalle beasat rievttes sadjái jus deaddilat dán liŋkii.

2009/08/14

Presseklipp - samer og nasjonale minoriteter

Regjeringen vil ha mer samisk
– Fylkesmennene må få mer samisk informasjon på deres nettsider, sier statssekretær.


Lover midler til teaterbygg
Sametingspresident Egil Olli lover midler til nytt teaterbygg i Kautokeino. Olli vet imidlertid ikke hvor mye dette vil koste årlig.


– Løftebrudd
Styreleder for Várdobáiki kultursenter liker dårlig sametingspresident Egil Ollis uttalselse om bygging av teaterbygg i Kautokeino.


Frp er Finnmarks største parti
Fremskrittspartiet er størst i Finnmark og kaprer to av de fire direktemandatene fra fylket, viser en ny meningsmåling.Trekker seg fra rovdyrutvalg
Karen Anette Anti-Oskal trekker seg fra gruppa som arbeider med rovdyrproblemene i reindrifta.

Grønt lys fra ledelsen
SV-politiker Elin Henriksen har fått grønt lys fra partiet til å stille for NSR i valget.

– Lei av at NSR infiltrerer SV
Olav Gunnar Ballo mener SV må gjøre noe med NSR-medlemmers muldvarpvirksomhet i SV.– Bli i partiet
Fylkesleder Johnny Ingebrigtsen mener de som er kritiske til partiets innsats i samiske spørsmål har en jobb å gjøre.

– Må være reinkjøttet
Supersamen Morten Gamst Pedersen scoret to av fire mål for Norge. Nå vil han spille i Nilut Cup igjen med kompisene sine.


– Brøyter vei for andre unge samer
Redaktør Máret Ánne Sara i det samiske ungdomsmagasinet Š er full av lovord om Morten Gamst Pedersens åpenhet om at han er same.

2009/08/13

Presseklipp - samer og nasjonale minoriteter - 13. august

Skjules i valgkampen?
Høyre-politiker mener de rødgrønne skjuler sin negativitet til Sametinget i valgkampen.

Statsråd Andersen: Penger til kvænsk språksenter
Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen ga ordfører Mona Skanke 200.000 kr i prosjektmidler til å prosjektere et framtidig kvænsk språksenter.

Lite samisk
Fylkesmannen i Finnmark skylder på manglende ressurser og kompetanse.


– Illojalt å stille for NSR
SV-politiker Tommy Berg er sjokkert over egne medlemmer som stiller til sametingsvalg for NSR.

– SV viser ingen interesse
Hallgeir Strifeldt hevder SV er så lite interessert i samiske spørsmål at valget om å ta del i NSR ble enkelt.

Det BLIR samisk klasse
Det ble avklart på formannskapets møte onsdag.


Stanset Sametingets forkludringer
Statsråd vil ha orden på hvem som gjør hva.


Vil ikke gripe inn
- Kommunen må selv ordne opp i hyttekonflikten ved Altevatn, sier landbruksministeren.


- Viktig for Hæren å fullføre sammenbindingen
Regjeringen foreslår å øke rammen til sammenbinding av Mauken og Blåtind. Den nye økonomiske rammen for prosjektet økes fra 190 mill. kroner til 431 mill. kroner. Forslaget fremmes i St.prp. nr. 55 som legges frem i dag.Mari Boine snart klar med ny CD
- En av de beste CD-ene jeg har laget. Vanligvis lytter jeg ikke mye til sangene mine, men denne gangen har jeg spilt sangene om og om igjen, sier Mari Boine.


Samisk sjarm hele året
Risten J. Eira (21) vil vise fram sin kjære hjembygd til enda flere turister. Hele året. For å få dette til har hun og foreldrene Johan og Ragnhild kjøpt Tore Turis Cavzo Safari, den eneste reiselivsbedriften med opplevelsestilbud i samebygda Maze.

2008/10/04

Dál viimmat dat lea boahtán:

Čállit: Lotta W Stoor & Ville Söderbaum
ISBN: 978-91-977056-1-5
Girjelágádus: Stoor Sthlm
Siidolohku: 256
Sulliihaddi: 220 SEK
Almmuhanbeaivi: golggotmánu 1. beaivi 2008

Girji 100 nordsamiska verb (100 davvisámegielvearbba) lea ávkin buohkaide geat beroštit sámegielas: sihke easkkaálgiide ja giellačehppiide. Jos don hálidat čállit oanehis cealkaga Facebookii dehe čállit olles nákkosgirjji sámegillii de sáhttá dát girji veahkehit du vánddardit vearbbaid fantásttalaš máilmmis.

Mii leat sojahan juohke vearbba 130 hámis ja girjji addá geavaheaddjái ollislaš gova davvisámi vearbasojahansystemas. Girjjis gávdno maiddái okta oanehis muhto rikkes grammáhtalaš manuála ruoŧagillii mii giehtadallá buot vearbahámiid buriin čilgehusaiguin dássemolsašumiide, vokálarievdamiidda ja loahpakonsonánttanjuolggadusaide.

Diŋgo girjji sádden bokte ovtta maila stoor.sthlm@gmail.com-čujuhussii. Ja dál golggotmánus de máksá girji beare 190 SEK, de doama doama ;)

2008/06/28

Blogget sámegillii SameNetas

Sámigiella fierpmádagas
SameNet-vuogadagain lea álkit bloggegoahtit fierpmádagas. Blogga lea dán áigásaš gulaskuddan- ja dieđihanvuohki. Dálgo sáhttá geavahit sámibustávaid SameNetas livččii vuogas jos ihtigoađálivčče eanet árgabeaivvečállosat sámigillii, govat jna. Interneahtas.

Webba ja BloggaSameNetas
Lea álkit geavahišgoahtit blogga dahje ruoktosiiddu SameNetas. Go leat loggan SameNetii ii leat go rahpat báikki (konfereanssa) mii lea namahuvvon "Web Publishing".
1: Web Publishing. Dan báikkis gávnnat oasi
a) Ođđa webb-siidu (jos háledat webbassiiduin bargagoahtit vállje "Welcome", jos dušše háledat bloggat de raba "Blog")
2: Blog - raba dan ja álgge blogget:
a) Deaddil boalu "ođđa bloggadieđáhus" (Nytt bloginlägg)
á) Čále maid háledat, seastte maid govaid jna. jos siđat
b) Ovdalgo guođát čállosat de seasttát dan.
c) Blogga lea fierpmádagas.

Blog- (dahje ruoktosiido-) čujuhus šaddá: http://www.same.net/~dualiasSameNetas/
Omd mu ruoktosiidočujuhus lea: http://www.same.net/~biette


Gos dán gávnnat Interneahtas?
Dutnje soaitá leat álkit gávdnat iežat blogga.
Gávdnetgo iežát du blogga? Ii dáidde leat nu álkit iežáide diehtit du aliasnama. Sáhtát dieđusge dieđihit dan dán dahje iežá čujuhussii nuláhkái go mon lean dahkan.

Mii dárbbašit árgabeaivvečállosiid fierpmádahkii.

Dearvvuođat
Per Stefanis
--------------------------------------------------
Bargui +46971 440 04
Ruoktot +46973 415 00 dah. +46971 10421
mobiila +467036 41510

2008/06/09

Sámegielat bárá-eahket Sthlm:as

Bearjadaga jurddašeimmet deaivvadit ovtta Söderbárás sámástan dihte. Čiežaáigge álgá deaivvadeapmi - mii ii leat formála, muhto baicce beara suohttasa dihte - ja joatká logiáiggi rádjái dehe ain guhkibut, jos olbmuin lea miella báhcit. Jurdda lea ahte don gii hálidat sámástit amas ja ođđa olbmuiguin beasat dan dahkat. Bures boahtin! Boađe don maid!

Báiki: Söders hjärta, baren, Bellmansgatan 22b
Áigi: 19-22 bearjadaga geassemánu 13. b. 2008

// Ville

2008/06/07

Dán vahku polla

Gii lea čállán čuvvovaš cealkaga iežas bloggas? "Ibland kanske jag är lite väl uppe bland molnen, Lapponaut som jag är."
Victoria Harnesk
Peter Rodhe
Lars-Nila Lasko
Ville Söderbaum
Free polls from Pollhost.com